آذر ۴, ۱۴۰۰

بازدید دکتر علیرضا بزرگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی از شهرکهای کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های کشاورزی ، آقای علیرضا بزرگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی به همراه آقایان تاجیک معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان،  امیری مدیر باغبانی جهاد کشاورزی […]