قیمت در میدان های تره بار

بهمن ۱۱, ۱۳۹۸

قیمت محصولات گلخانه ای در میدان های تره بار کشور

قیمت محصولات گلخانه ای در میدان میوه و تره بار تهران هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۰   مشهد میدان بار مرکزی ۳۰ بهمن گوجه سوپر ۳۰۰۰تا۳۳۰۰ مابقی گوجه ها ۱۸۰۰تا۲۸۰۰ خیار اویز ۲۸۰۰تا۳۲۰۰ خیار نایلون ۱۲۰۰ […]