تجهیزات گلخانه

بهمن ۲۳, ۱۳۹۸

عوامل قابل کنترل در محیطهای گلخانه ای

عوامل قابل کنترل در محیطهای گلخانه ای: دما: اگرچه نیاز دمایی گیاهان متفاوت میباشد، اما یک گلخانه باید بتواند دمایی حدود ۱۵ تا ۳۰ را برای رشد گیاهان تامین نماید. متعادل کردن دما در محیطهای گلخانهای […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸

تجهیزات گلخانه ای

سیستم سرمایش گلخانه سیستم گرمایش گلخانه سیستم تهویه گلخانه سیستم آبیاری گلخانه سیستم نور گلخانه سیستم تغذیه گلخانه سیستم تزریق CO2 عوامل قابل کنترل در محیطهای گلخانه ای: دما: اگرچه نیاز دمایی گیاهان متفاوت میباشد، اما […]
بهمن ۲, ۱۳۹۸

تجهیزات مورد نیاز در گلخانه

  #تجهیزات_و_ادوات_مورد_نیاز_در_گلخانه ها از تجهیزات و ادوات مورد نیاز گلخانه میتوان به سیستم گرمایشی, سرمایشی, ژنراتور و……. اشاره نمود. الف- انواع سیستم گرمایشی: ۱- سیستم مرکزی: سیستم شوفاژ(برای گلخانه های بالای ۴/.هکتار) در این سیستم از […]