انواع گلخانه سازه ها ، محصول ،بستر و تاسیسات

بهمن ۳, ۱۳۹۸

انواع گلخانه

  انواع گلخانه ها : گلخانه ها از نظر نوع تو لید و نوع تیپ سازه  و بستر دارای انواع مختلفی به شرح ذیل می باشند. تقسیم بندی بر اساس نوع تولید: ۱ – گلخانه های […]