هشتمین دوره نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی،تجهیزات گلخانه ای جیرفت ۹۸