هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی –ماشین آلات –نهاده ها-سیستم‌های آبیاری –کشت‌های گلخانه‌ای همدان