کارنامه یک‌ساله گلخانه‌ها در پایتخت

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارش اخیر خود با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران، به بررسی وضعیت گلخانه‌های کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخته است. در این گزارش آماری، تعداد کل گلخانه‌های کشور ۲۲ هزار و ۴۷۷ مورد تخمین زده شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۱/ ۳ درصدی مواجه شده است. همچنین طبق ارزیابی‌ها تعداد گلخانه‌های فعال در کشور به ۲۰ هزار و ۶۳۲ مورد رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ با افزایش ۶/ ۱ درصدی روبه‌رو بوده است. در این بین ۱۸۴۵ مورد گلخانه غیرفعال شناسایی شده که براساس بررسی‌های صورت گرفته با رشد چشمگیر ۴/ ۲۴ درصدی مواجه شده است.

  وضعیت گلخانه‌ها در تهران

استان تهران که به عنوان یکی از استان‌ها با بیشترین تراکم در زمینه گلخانه‌ها در کشور به شمار می‌رود، در آمارهای جدید با افزایش سهم در میزان گلخانه‌ها همراه بوده است. سهم گلخانه‌های استان تهران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سایر استان‌ها، از لحاظ مساحت به ۷/ ۲۰ درصد رسیده و این میزان برای تعداد سالن‌ها به ۳/ ۲۸ درصد افزایش یافته است. به طور کلی می‌توان گفت تعداد گلخانه‌ها در استان تهران در سال گذشته نسبت به سایر استان‌ها، سهم ۵/ ۱۱ درصدی را به خود اختصاص داده است.

  تعداد گلخانه‌ها به تفکیک سطح گلخانه

اما تعداد گلخانه‌های فعال در سال ۱۳۹۹ به تفکیک سطح گلخانه چگونه ارزیابی می‌شود؟ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از مجموع ۲۰ هزار و ۶۳۲ گلخانه فعال موجود در کشور، ۱۵ هزار و ۸۴۳ تعداد از آنها در زمینی به مساحت ۱/ ۰ هکتار تا کمتر از یک هکتار جانمایی شده‌اند. طبق ارزیابی‌ها این میزان نسبت به سال ۱۳۹۸، با رشد ۷/ ۲ درصدی روبه‌رو شده است.

پس از سهم بالای تعداد گلخانه‌های فعال در زمین‌های با ۱/ ۰ هکتار تا کمتر از یک هکتار، گلخانه‌های که در زمین‌هایی که کمتر از ۱/ ۰ هکتار فعالیت دارند، بیشترین سهم را از آن خود کرده‌اند. واکاوی‌ها حاکی است در سال ۱۳۹۹، معادل ۴ هزار و ۴۲۹ گلخانه فعال در زمین‌هایی با مساحت کمتر از ۱/ ۰ هکتار جانمایی شده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۸، رشد بیش از ۶/ ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این بین سهم گلخانه‌های فعالی که در زمین‌هایی با مساحت یک هکتار و بیشتر قرار گرفته‌اند از سایر مساحت‌های ارزیابی شده کمتر است و به تعداد ۲ هزار و ۲۰۵ گلخانه رسیده است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۴/ ۱ درصدی مواجه شده است.

  تعداد گلخانه‌ها به تفکیک نوع فعالیت

مرکز آمار ایران همچنین در بررسی‌های انجام داده به سهم گلخانه‌های فعال در سال ۱۳۹۹ به تفکیک نوع فعالیت پرداخته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ۲۰ هزار و ۶۳۲ گلخانه فعال در ایران، ۱۶ هزار و ۶۷ گلخانه فقط به گیاهان سالانه اختصاص داشته است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد اندک ۴/ ۰ درصد مواجه بوده است. همچنین طبق برآوردها ۴ هزار و ۱۱۹ گلخانه به پرورش گیاهان سالانه و دائمی توام اختصاص یافته که نسبت به مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ با رشد ۶ درصدی روبه‌رو شده است.

سهم گلخانه‌هایی که تنها به پرورش گیاهان دائمی نیز پرداخته‌اند از سایر زمینه‌های کاری گلخانه‌ها کمتر بوده است. طبق داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، تنها ۴۴۶ گلخانه در سال ۱۳۹۹ به کاشت گیاهان دائمی پرداخته‌اند که البته نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۲/ ۵ درصد مواجه شده‌اند.